Pàgines

A l'estranger... Pràctiques!

1 - Pràctiques a la Cort de Justícia de les Comunitats Europees
La Cort de Justícia de les Comunitats Europees ofereix pràctiques de 5 mesos a seva la direcció general de recerca i documentació, al servei d'informació de la premsa, a la direcció general de traducció o a la direcció general d'interpretació. Es requereix ser titulat en dret, ciències polítiques o interpretació i s'ha de conèixer perfectament una llegua de la UE i una segona amb un bon nivell.
 
 
2- Pràctiques al Centre per a les Llengües Modernes
El Centre per a les Llengües Modernes (ECML) de Graz (Àustria) ofereix pràctiques de 3 a 6 mesos. Els seus objectius són promoure polítiques lingüístiques i nous enfocaments per aprendre i ensenyar les llengües modernes.
 
 
3- Beques per la realització de pràctiques en l’àmbit de la cooperació
Aquest programa de pràctiques, convocat per l'entitat GIZ a Alemanya, està enfocat en aspectes de la cooperació multilateral per al desenvolupament. Dura 17 mesos dels quals 2 són preparatoris, 12 de pràctiques a un país soci i els 3 últims a Alemanya. L’import brut mensual de l’ajut seria de 1.900 euros. S’ha de parlar alemany, tenir una llicenciatura o diplomatura i experiència laboral o de pràctiques.
 
4- Beques d'investigació a França
La Maison des Sciences de l’Homme ofereix beques d'investigació post-doctoral de 9 mesos per qualsevol disciplina de ciències socials.