Pàgines

Posa't a prova per les PAU


Posa't a prova és una oferta educativa de tests interactius amb qüestions de diferents matèries de les PAU, per incentivar l'estudi i l'autoavaluació.

S'ofereixen preguntes tipus test per a estimular l'estudi i verificar el grau de preparació.

Si vols veure exàmens de les darreres PAU i els criteris d’avaluació, consulta l'apartat d'exàmens del web de les Proves d'Accés a la Universitat: