Pàgines

Calendari de preinscripció i matrícula 2014-2015

Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà de formació professional
 • Presentació de sol·licituds de preinscripció : del 13 al 23 de maig de 2014
 • Dates de matriculació definitiva: de l'1 al 9 de juliol de 2014
Cicles formatius de grau superior de formació professional
 • Presentació de sol·licituds de preinscripció : del 27 de maig al 6 de juny de 2014
 • Dates de matriculació definitiva: de l'1 al 9 de juliol de 2014
Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà
 • Presentació de sol·licituds de preinscripció : del 13 al 23 de maig de 2014
 • Dates de matriculació definitiva: de l'1 al 9 de juliol de 2014
Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau superior
 • Presentació de sol·licituds de preinscripció : del 27 de maig al 6 de juny de 2014
 • Dates de matriculació definitiva: de l'1 al 9 de juliol de 2014
Cursos de formació específics per a l'accés als cicles de grau mitjà i de grau superior
 • Presentació de sol·licituds de preinscripció : del 7 a l'11 de juliol de 2014
 • Els centres publicaran el seu calendari de matrícula al tauler d'anuncis i a la pàgina web abans de  23 de juny de 2014
 Ensenyaments professionals de música i dansa
 • Presentació de sol·licituds de preinscripció : de l´11 de març al 4 d´abril de 2014
 • Data de matriculació definitiva: del 25 de juny al 4 de juliol de 2014 
 Ensenyaments artístics superiors (art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de bens culturals
 • L'11 de març de 2014, els centres que imparteixen aquests ensenyaments publicaran el seu calendari al tauler d'anuncis i a la pàgina web
Primer període dels ensenyaments esportius
 • Primer període: presentació de sol·licituds: del 13 al 23 de maig del 2014
 • Segon període: els centres publicaran el calendari abans del 5 de setembre de 2014
 • Tercer període: els centres publicaran el calendari abans del 9 de desembre de 2014
Escoles Oficials d'Idiomes
 • Preinscripció primer període: al principi de juliol de 2014
 • Data de matriculació d'alumnes nous: a partir del 16 de setembre de 2014
 • Preinscripció segon període: al principi de desembre de 2014
 • Data de matriculació d'alumnes nous: del 3 al 6 de febrer de 2014
Formació de persones adultes
 • Presentació de sol·licituds de preinscripció dels nous alumnes: del 23 al 30 juny
 • Data de matriculació definitiva: del 2 al 8 de desembre de 2014